Rodo  Administrator Danych Osobowych
  Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Jachon Spółka Jawna Jarosław Pichola, Monika Pichola z siedzibą w Blizne – Łaszczyńskiego Ul. Warszawska 33F, 05-082 Stare Babice. Aktualny kontakt do administratora danych osobowych można znaleźć na niniejszej stronie internetowej, w zakładce kontakt.

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można nawiązać drogą mailową pod adresem iodo@jachon.com.pl. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych można znaleźć w rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Prawa osoby której dane dotyczą
  Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.